تماشا کنید؛ 7 دقیقه از گیمپلی Lies of P با نمایش محیط ها و دشمنان جدید منتشر شد