جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ Hogwarts Legacy صدر جدول را از Armored Core 6 گرفت