با برطرف شدن مشکلات سرورها، هواداران به آینده مجموعه امیدوار شده‌اند