فیلم The Nun 2 برای دومین هفته در صدر باکس آفیس قرار گرفت