بازی The Texas Chain Saw Massacre به بیش از 4 میلیون پلیر دست یافت