پشت صحنه Alan Wake 2 از کم‌رنگ کردن مرز بین موسیقی و طراحی صدا صحبت می‌کند