گیمپلی جدید Super Mario Bros. Wonder قدرت‌ها و بخش کوآپ بازی را نمایش می‌دهد