استودیو Sony Firesprite از دفتر جدید بزرگ خود در لیورپول رونمایی کرد