استودیوی IO Interactive دفتر جدیدی را در شهر برایتون افتتاح کرد