Quantum Error قرار است اولین بازی از یک سه‌گانه باشد