بازی جدید The Walking Dead تحت عنوان Destinies به زودی معرفی خواهد شد