بازی Mortal Kombat 1 یک سکوی پرش روایی برای نسخه‌های بعدی خواهد بود