از اسکرین‌شات‌های Starfield می‌توان به عنوان صفحه لودینگ استفاده کرد