مقایسه Mortal Kombat 1 روی PS5 ،Xbox Series و PC؛ کدام پلتفرم بهتر است؟