هر آن‌چه در رویداد State of Play شهریور ۱۴۰۲ اتفاق افتاد