اطلاعات لو رفته در مورد DLC Mortal Kombat 1 توضیح داده شد