فروش Street Fighter 6 در کمتر از یک هفته به بیش از یک میلیون نسخه رسید