بازی Lies of P روی PS5 تقریباً ۳۵ گیگابایت فضای خالی نیاز دارد + تاریخ پریلود