خالق سری Final Fantasy نظر خود را در مورد نسخه 16 این مجموعه به اشتراک گذاشت