با تریلری حماسی، از تاریخ انتشار Final Fantasy 7 Rebirth رونمایی شد