تریلر جدید Avatar: Frontiers of Pandora مبارزات و داستان بازی را به نمایش می‌گذارد