سازنده بازی Immortals of Aveum حدود ۴۵٪ از اعضای خود را اخراج کرد