Dying Light 2، پرداخت درون‌برنامه‌ای، و زحماتی که یک شبه به باد سپرده شد