فیل اسپنسر به کم‌کاری در ساخت اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی اعتراف کرد