پلیرها در Starfield فضاپیمایی با الهام از Batman ساختند