پورت Horizon Forbidden West روی PS4 کاری بسیار دشوار بود