فروش بازی Street Fighter 6 به بیش از 2 میلیون نسخه رسید