یک بازیکن Starfield کابین خلبانی خود را با 20,000 سیب زمینی پر کرد