Starfield به بیش از ۳۱۳ هزار کاربر همزمان در استیم رسید و از رکورد Skyrim پیشی گرفت