PS5 Slim در رویداد ماه آگوستِ پلی استیشن رونمایی می‌شود