مجموع فروش کنسول‌های پلی استیشن از مرز ۶۰۰ میلیون واحد عبور کرده است