بازیگران اصلی جول و الی در The Last of Us برای رویداد هالووین بازی، باز می‌گردند