مشخصات رسمی تایید می‌کنند که Metal Gear Solid 2 روی سوییچ بدتر از PS2 اجرا می‌شود