در Mortal Kombat 1 سرعت حرکات و حمله‌ها براساس بازخورد کاربران بهبود یافته‌ است