گزارش: مایکروسافت در نظر دارد بخشی از حقوق بازی‌های ابری در بریتانیا را بفروشد