رهبر بخش روایت Fable در ماه اوت از سمت خود کناره‌گیری می‌کند