پوسترهای جدید بازی Marvel’s Spider-Man 2 به ونوم، لیزارد و پیتر پارکر اختصاص دارند –