گیم‌پلی جدید Lies of P تجهیزات و ارتقاء سلاح‌ها را به نمایش می‌گذارد