ثبت اختراع جدید نینتندو راه حلی برای مشکل دریفت کنترلرها ارائه می‌دهد