سوییچ ۲ توانسته بازی Breath of the Wild را 4k و ۶۰ فریم اجرا کند