کیفیت و جزئیات Baldur’s Gate 3 روی PS5 با نسخه‌ PC برابری می‌کند