جزییات جدیدی از Marvel’s Spider-Man 2 در تاریخ 24 شهریور منتشر خواهد شد