GTA V: قرار بود در بخش‌هایی از بازی، لامار جایگزین فرانکلین شود