شکست Gotham Knights جدایی برخی از توسعه‌دهندگان WB Montreal را در پی داشته است