کارمند سابق مارول و سازنده God of War، مدیر جدید تیم خلاقیت Epic Games است