نسخه PC بازی Final Fantasy 16 در انحصار فروشگاه اپیک گیمز نخواهد بود؛ انتشار اطلاعاتی از بسته