بازی Final Fantasy 7 Rebirth دست کم به مدت 3 ماه در انحصار PS5 خواهد بود