قسمت بعدی Night City Wire برای ۱۴ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است