آپدیت بزرگ بعدی و پشتیبانی کامل از Mac در هفته آینده ارائه می‌شود