بهینه‌سازهای منتشر شده برای Baldur’s Gate 3 در نسخه PS5 نیز اعمال خواهند شد